Mazliet Par Mlm (multi-level-marketing) Un Piramdm.-denka

Marketing Neskatoties uz MLM (Multi-Level-Marketing) sistmas progresvo raksturu un pankumiem, t rada apjukumu daudziem cilvkiem, galvenokrt td, ka cilvki jauc MLM ar ties prdoanas sistmm un t saucamajm piramdm, kas maskjas zem MLM. Pirm nepatk viena vienkra iemesla d maz cilvku vlas bt prdevja prastja lom. Otr rada bailes, un cilvki mina izvairties no visa t, kas kaut nedaudz ldzins piramdm. Izrds, ka cilvki ir skeptiski noskaoti pret MLM, jo neko par to nezina. Bet ja zintu, tad sen jau lietotu preces ar LML sistmu paldzbu. Izkliedt aubas var tikai informcija par to, k LML darbojas. Ttad, lai notiktu preu apgrozba, ts nav nepiecieams prdot, it sevii to veicot vienam paam. Svargi ir atrast cilvkus, kuri vlas iegdties preces tiei no raotja, k ar ststt par o iespju citiem cilvkiem. Lietot produktus bez maksas un vl saemt par to naudu ir tas, ko nodroina MLM sistma daudziem ts lietotjiem, tas patk, tas iedvesmo. Cilvki, kuri nodarbojas ar MLM biznesu, mekl sev ldzgi domjous, t veidojot patrtju tklus. Dai o ldzgi domjoo cilvku meklanas procesu sauc par rekrutanu vai tamldzgi, tau tas ir nepareizi teikts, jo cilvka vienkra pieslgana jums neko nedod. MLM sistm izmanto terminu sponsorana, kur cilvks var darboties k padomdevjs un partneris. Lai gtu pankumus, ir svargi, lai btu vlme paldzt jaunajam partnerim izveidot savu biznesu. Bet cilvku uzticbu savu netro mru stenoanai izmanto negodgi cilvki, kas uzdod piramdveida projektus par MLM kompnijm. Atirba starp piramdm un godgm MLM kompnijm ir acmredzama. Pirmkrt, piramds parasti nav konkrta produkta apgrozjuma, visbiek tas pievienojas klubam vai ar produkts parastaj pasaul nav ne graa vrts. Otrkrt, diezgan biei piramdas kd veidoans posm tiek izmaksta komisijas maksa, kas prsniedz ienkumus no konkrt produkta. Tas ir par 100 vienbm apgrozjuma piramdveida tkl, tiek izmaksta vairk nek 100% no naudas. Trekrt, piramds naudu saem tikai tie, kas tajs ir ienkui pirmie, nevis cilvki, kas ir radjui konkrtas produkcijas apgrozjumu. Piramdas ir nelikumgas, galvenais iemesls ir tas, ka piramdveida sistmas nav piemrotas preu vai pakalpojumu apgrozbai. Ja preces neapgrozs, nevar runt par mrketingu, vl vairk par daudzlmeu mrketingu (MLM). Piramdas var raksturot k daudzlmeu, bet nekd gadjum k mrketingu. Kpc dai cilvki par MLM biznesu run, ka t ir piramda! Atbilde ir acmredzama. Ts ir bailes no piramdas bailes, ka MLM biznesa kandidtam var kaut kas neizdoties. Cilvki baids startt aj biznes, jo baids izgzties un td sk erties pie dadiem attaisnojumiem. MLM biznesa cilvks aj situcij uzdodot jautjumu – > – parasti saem atbildi , tpc, ka eroties pie piramdm, cenas noslpt savu neuzticbu sev un saviem spkiem. Interneta mrketings un Interneta tehnoloijas tikai patrinja aktvu patrtju kopienu veidoanos, k ar tos, kas nodarbojas ar MLM profesionli. Vairk nav atlikuas teritorijas, kurs nepardtos kompnijas, kuras izmanto MLM sistmas k pamatu, lai izplattu savu produkciju. Prtikas produkti, kosmetaloija, aprbs, sakari, internets, finanses, investcijas, transports, izgltba un daudz kas cits, apgrozs ar MLM sistmu paldzbu. MLM uzmumos var nopelnt daudz naudas. Daos gadjumos tas notiek trk, daos lnk. Pea vienmr ir atkarga no t, k organizts bizness, no aktvo patrtju un izplattju grupu veidoanas, un nekad – no persongas prdoanas. Cilvki uzsk MLM biznesu ar cerbu nopelnt $ 50, $100 vai $200 mnes. Tad pki konstat, ja pret biznesu attiecas nopietni, mnes var nopelnt $1000, $2000 vai vairk naudas. Ir svargi atgdint, ka neviens nevar nopelnt tik daudz naudas, tikai prdodot produktus, tdu naudu pelna tikai izveidojot savu biznesu. Vl viena svarga lieta MLM ir bizness, ko var ieskt un attstt parasta vidusmra cilvks! un kuriem nepatk, ka cilvki paliek gudrki? domjat pai… Un vl kas, es pats persongi esmu iesaistjies aj biznes, un galvenais kas mani prsteidz cilvki!, kuri mani sponsor, tas nozm, ka mani atbalsta un paldz jebkur situcij, jo strdjam k komanda! Ja vlies sadarboties ar mums un bt msu komand – .stankevicsandris.. — Laiku, ko pavadt Inter., var prvrst pe! Ar cieu un laba vljumiem, Andris Stankevics [email protected] tel.+37120337192 About the Author: 相关的主题文章: